Povrat robe – moja-korpa.com
Menu

Besplatna dostava za narudžbe iznad 35 KM - Email: info@moja-korpa.com

Povrat robe

PRAVO POTROŠAČA DA ODUSTANE OD UGOVORA

Potrošač (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne djelatnosti) ima pravo obavijestiti prodavača u roku od 15 dana od dana preuzimanja artikala da se povlači iz ugovora bez davanja razloga za takvu odluku.

Potrošač obavještava o povlačenju iz ugovora na e-mail prodavača info@moja-korpa.com.

U slučaju povlačenja iz ugovora, potrošač ima obavezu vratiti primljene artikle poštom na adresu skladišta prodavača: Boreas d.o.o. Kreševo, Stojčići bb, 71260 Kreševo.

Vraćanje primljenih artikala prodavaču u roku od 15 dana od dana njihovog primitka, također se smatra obavijesti o odustajanju od ugovora.

Potrošač mora vratiti neoštećene artikle prodavaču i u nepromijenjenoj količini, i uz originalni fiskalni račun.

Jedini trošak koji se potrošaču naplaćuje u vezi sa otkazivanjem ugovora jeste trošak vraćanja artikala koji se, ako je otpremljen, naplaćuje prema cjeniku dostavne službe. Artikli moraju biti vraćeni prodavaču u roku od 15 dana od slanja obavijesti o odustajanju od ugovora odnosno kupovine. Potrošač nema pravo odustati od kupovine i izvršiti povrat artikala kojim je istekao rok trajanja.

Prodavač će kupcu vratiti uplaćeni iznos za kupovinu artikala u roku od 15 dana od dana prijema obavijesti o odustajanju. Prodavač će kupcu sredstva vratiti uplatom na transakcijski račun kupca, osim ako kupac nije izričito zatražio upotrebu drugog načina plaćanja.

Pravo na povrat u slučaju materijalnih nedostataka regulirano je odredbama Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obligacionim odnosima.

REKLAMACIJE

Prilikom dostave robe kupac je obavezan izvršiti provjeru na licu mjesta, te u prisustvu dostavljača usporediti dostavljene artikle sa pratećim fiskalnim računom. Kupac je dužan dostavljaču odmah staviti primjedbu na isporučenu vrstu i količinu artikala, te na njihova eventualna oštećenja. Naknadne reklamacije na količinu i vrstu robe neće biti uvažene.

U slučaju primjedbi na kvalitet isporučenih artikala koje kupac nije mogao utvrditi pregledom prilikom dostave, kupac je dužan uputiti reklamaciju na e-mail info@moja-korpa.com ili pismeno na adresu prodavača i opisati kakav problem ima.

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorit ćemo na izjavljenu reklamaciju i obavijestit ćemo Vas o daljem postupanju.

Kupac ima pravo na povrat artikala koje nije naručio, povrat isporučenih artikala sa isteklim rokom trajanja ili artikala koji imaju grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu.